ESWT 2015

Ved verdenskongressen i Mendoza, Argentina blev der forelagt i alt 49 nye forskningsresultater.

Alle seriøse artikler og forsøg bliver primært udført med den fokuserede behandling (ESWT), som anses for klart overlegen i samligning med den radierende behandling. (RSWT)

Det står klart, at effekten af ESWT behandlingen ER en kombination af nydannelsen af kapilære (via øgning af væksthormon produktionen FGF2) OG nedsættelsen af inflamationen, ved hæmning af neuropeptid produktionen, fra de sensorinske nerve endplader.

Vi står nu over for det endelige svar på, hvorfor ESWT-behandlingen virker så effektivt.

Læs mere her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20730589.

Behandling af skadet væv viser ikke kun en produktion af væksthormon (FGF2), men også en øget mængde af synapser mellem neuroner perifert, altså en neurovaskularisering.

Man håbede for mange år siden, at kortlæggelsen af DNA-genomet ville betyde et kæmpe fremskridt for sygdomsbehandlingen i verden.

Dette viste sig IKKE at blive tilfældet. Senere satte man sin lid til stamcelleforskning, som heller ikke viste sig at give de store fremskridt, man håbede på.

Man overvejer, om flere sygdomme måske kunne være en opstået “manglende” cellekommunikation.
Øget neurovaskularisering og cellekommunikation kunne tænkes at blive næste skridt, som måske bringer os tættere på helbredelse af en del af de sygdomme i bevægeapparatet, vi beskæftiger os med.
I Mendoza, blev forelagt undersøgelser på nervehelings skader (behandlet med lavdosis ESWT), som viste en klar hurtigere nevehelings tid, målt på EMG målinger før og efter behandling med ESWT, på overskået og sammensyet nerver.

Der forelå resultater på mennesker med tværsnitssyndrom, men kun pilaot forsøg, og det er for tidligt at konkluderer noget endeligt her.

Der var desuden mange studier, som bekræftede de allerede kendte positive effekter af behandlingen af hælspore, akillesseneproblemer, springerknæ, skulderindklemningssyndrom, tennisalbue og diverse andre senetilhæftningsproblematikker og arvævsbehandling.

ESWT-behandlingen er kommet for at blive, og fremtidsperspektiverne ved denne behandling er allerede vidtrækkende og vil uden tvivl rykke grænserne yderligere inden for de næste år.

Der foregår stadig en stor udvikling på apparaturet inden for ESWT. Det ser ud til, at de senest udviklede apparater (den nye generation) kan være mere gavnlige for visse dybereliggende skader, og at fremtiden måske ligger i en differentiering af skaderne og behandling med forskellige apparaturer. Vi blev i 2010 valgt til at efterprøve et nyt ESWT-apparatur fra schweiz, AR2, og har efter 10 mdr.

Prøveperiode valgt at lade dette være en fast del af vores behandlingsplan sammen med Piezon 100.