​I-PRF / PRP behandling

PRP behandlingen har været kendt i Danmark i ca. 10 år, og er nu erstattet af en markant bedre og mere effektiv behandling, I-PRF(injektion platelet rich fibrin). Vi indførte denne behandling i 2016.

Behandlingen går i sin enkelhed ud på at benytte patients egen blodserum til behandlinger af irritationstilstande, og slidtilstande i kroppen, mhp. opbygning af skadet brusk.

Der tages blod ud, som centrifugeres og efter få minutter sprøjtes ind i det skadede område/eller led. Man har et forløbigt studie, som vise yderst lovende resultater på slidgigt i led.

​Indførelse af ny behandling for artrose/slidgigt

Lægevidenskaben har i årevis forsøgt at finde et effektivt middel til behandling af artrose (slidgigt) tilstande i led.

Man har gennem de sidste år prøvet alt fra inforering (opboring), brusk celle transplantation og flytning af raske celle til skader (plugs), uden nogle store resultater.

PRP er en metode man har arbejdede med de sidste 10 år, med blandede resultater, bl.a. i a2, Reuma klinik i Hillerød.

Vi har her i Nordicsportscenter nu indført behandling med I-PRF, en serum behandling, hvor patientens eget blod centrifugeres, og serum delen indsprøjtes i steril teknik.
4 x 10 ml af patientens eget blod, centrifugeres i 3 min (imod 8-9 min ved prp) og indsprøjtes direkte ind i knæleddet.

Metoden I-PRF viser sig at effektivere effekten 30-40 gange!. Med celle counts (tælleling) der er 20-30 gange større end de potentielle stamceller.

Endvidere koncentreres fibrin (kroppens egen klæbe middel), i meget høje opløsninger ved netop en centrifugering på 3 min, ved 700 omdrejninger/ min.

Teorien er, at fibrinen klæber på ujævne overflader og derved sætter sig fast på den slidte brusk med en potentiel meget høj stamcelle koncentration.

Man skal påregne 4-6 behandlinger med 1-2 uges interval, alt efter slidgigtens sværhedsgrad.

Dette har vist meget fine resultater på de første 140 patienter på knæ artrose – undersøgt i Nice, Frankrig – og ser ud til at være den mest lovende behandling indenfor brusk behandling i 25 år.

Infektionsrisiko er naturligvis til stede, men må anses for at være mindre end en blokade, set i det lys at det er legemets egen “super immunsystem”, der indsprøjtes.

Ved denne behandling ser vi om muligt frem til at kunne udskyde og muligvis helt undgå indsættelse af kunstige led.

Vi arbejder sammen med Dr. Joseph Choukron, Nice – Frankrig, skaberen af PRPog nu I-PRF metoden.

Metoden er klart overlegen i forhold til både behandling med hyaleronsyre og PRP.
Man kan læse med om dette på: puremed.dk

Ring for yderligere info.